Urządzenia Pomiarowe

Odciąg pomiarowy z głowicą do pomiaru profili 

Zastosowanie:

URZĄDZENIA POMIAROWE

Laserowy układ pomiarowy

Wytłaczane profile muszą zachowywać oczekiwaną tolerancję wymiarów, dlatego w linii zastosować możemy laserowy układ pomiarowy.

Układ pomiaru skutecznie pod- nosi jakość produkowanych profili i umożliwia kontrolę oraz regulację procesu w czasie pracy całej linii.

W zależności od kształtu wytłaczanego profilu stosowany jest odpowiedni system pomiarowy.

Przy profilach o przekroju kołowym stosujemy urządzenie dokonujące pomiaru średnicy oraz owalności profilu.

Wyniki wykorzystywane są do sterowania linią, w celu uzyskania dużej dokładności i stabilności wymiaru wytłaczanego produktu.

Jeśli chodzi o profile o przekroju złożonym, zestaw wyposażony jest w laserową głowicę pomiarową oraz pełne oprogramowanie umożliwiające programowanie kształtów i wymuszanie punktów pomiarowych profili.

Odciąg pomiarowy z głowicą do pomiaru profili

 

URZĄDZENIA POMIAROWE

Mierniki laserowe

Pomiar średnicy żyłki lub filamentu jest kluczowym elementem w procesie produkcji.

Do pomiaru średnicy wytłoczyny w dwóch lub trzech osiach, dla produktu przezroczystego i nieprzezroczystego, służy laserowy miernik ze zintegrowanym wyświetlaczem pomiaru.

Wyniki pomiaru mogą być wyświetlane na ekranie, ale też dodatkowo transmitowane do systemu sterowania linią i prezentowane w postaci graficznej.

System sterowania linią umożliwia także zapis danych.

 

Laserowe głowice pomiarowe serii LDM, jedno, dwu oraz trzyosiowe.

 

Dane techniczne