Pompy tworzywa

Pompa stopionego tworzywa

Zastosowanie: 

 

Pompy tworzywa

Pomiędzy cylindrem wytłaczarki a głowicą, zainstalowana jest pompa tworzywa z napędem, której głównym zadaniem jest odciążenie wytłaczarki od transportu materiału oraz wytwarzania ciśnienia.

W trakcie pracy wytłaczarki jednoślimakowej, na skutek ruchu obrotowego ślimaka, występuje niewielka pulsacja ciśnieniowa, a ślimak wytłaczarki wprawia tworzywo w ruch wirowy.

Zjawiska te znacznie utrudniają uzyskanie filamentu o wysokiej stabilności średnicy. Zastosowanie pompy ZAMAK MERCATOR eliminuje takie sytuacje, pozwala na precyzyjną kontrolę prędkość liniowej wytłaczanego filamentu oraz umożliwia uzyskanie jednolitego strumienia tworzywa przy wyjściu z głowicy formującej.

Moduł pompowy zbudowany jest z pompy zębatej, systemu przeniesienia napędu, silnika napędowego, systemów chłodzenia, grzania oraz sterowania. Jest on specjalnie projektowany pod potrzeby Klienta. Napęd pompy jest wyposażony w silnik wykonany w technologii 120Hz, która zapewnia stabilną regulację wydajności.

Dzięki pompie ZAMAK MERCATOR możliwe jest lepsze wykorzystanie wytłaczarki do uplastyczniania i homogenizacji materiału, a w efekcie końcowym wytłaczarka współpracująca z pompą osiąga o wiele większą wydajność.

Nasze pompy są uniwersalne i energooszczędne, gdyż umożliwiają przetwórstwo całego wachlarza tworzyw przy jednoczesnym niskim użyciu energii elektrycznej

Dane techniczne

Dane-techniczne-pomp-stopionego-tworzywa-zamak-mercator


Modele pomp tworzywa