Aktualności

NEWEX- Skawina październik 2019

28.10.2019

Okazja do optymalizacji układu uplastyczniającego przy zastosowaniu i otrzymywaniu kompozytów polimerowych z dodatkami włókien szklanych, talku, włókien węglowych, kredy, mączki i drzewa.

Znany Państwu międzynarodowy projekt  NEWEX w którym uczestniczy ZAMAK MERCATOR nabiera rozpędu. Podczas kolejnego etapu, który miał miejsce w naszym zakładzie produkcyjnym (Skawina) zaprezentowano oraz omówiono wykonany model tzw. tulei obrotowej. W ramach projektu odbyła się prezentacja prowadzona przez Pana mgr inż. Sławomira Knapika - głównego konstruktora, pt. "Gotowy do użytku model segmentu tulei obrotowej uzyskany dzięki szybkiemu prototypowaniu i jego wygląd końcowy". W prezentacji zostały omówione etapy projektowania procesów wytwarzania z wykorzystaniem technik konwencjonalnych w porównaniu do etapów projektowania procesów wytwarzania wspomaganych komputerowo CAD/CAM. Okazało się, że wykonany element tulei przy użyciu maszyny CNC nie tylko, że skraca czas niezbędny do zaprojektowania i wykonania, ale powoduje uzyskanie bardzo dokładnego detalu którego wykorzystanie w produkcji niskoseryjnej, byłoby dużo dłuższe gdyby był projektowany i wykonany tradycyjnymi metodami.

Wykorzystując obecność naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (Słowacja) oraz Uniwersytetu z Minho (Portugalia), odnośnie najnowszych osiągnięć projektu NEWEX, ZAMAK MERCATOR zaprezentował również badania materiałów podczas ich wytłaczania na wytłaczarce laboratoryjnej 2x24. Oceniając uzyskany materiał po wytłaczaniu, uczestnicy spotkani zagłębili się w dyskusji dotyczącej optymalizacji układu uplastyczniającego dedykowanego do otrzymywania kompozytów polimerowych, o wysokim stopniu napełnienia takimi dodatkami jak: włókno szklane, talk, włókno węglowe, kreda, mączka drzewna, kulki szklane, proszki metali, modyfikatory udarności, uniepalniacze, proszki polimerowe, nanododatki. W wyniku ożywionej dyskusji postawiono tezę, że stopień napełnienia wynosić może nawet do 85% wag. w zależności od stosowanego dodatku.

Kolejne spotkanie przedstawicieli nauki i przedstawicieli biznesu, potwierdza konieczność ścisłej współpracy między takimi jednostkami, ponieważ umożliwia to szybkie konfrontowanie tez i wyobrażeń naukowców z realnymi zagadnieniami technicznymi z którymi się styka na co dzień podmiot projektujący i wykonujący maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.

Licznik odwiedzin: 48998