Aktualności

Badania na wytłaczarce dwuślimakowej laboratoryjnej 2x24 – przetwarzanie wysokonapełnionych żywic

08.01.2018

Badania i innowacyjność są napędem każdej działalności, a w szczególności działalności biznesowej. W tym duchu wykonaliśmy kolejne udane testy i badania w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Badania odbyły się na naszej wytłaczarce laboratoryjnej dwuślimakowej 2x24, która jest wyposażeniem firmowego IBR (Instytut Badan i Rozwoju). Tym razem prace badawcze miały na celu odpowiedni dobór parametrów przetwórczych do wytłaczania mieszaniny żywicy węglowodorowej i węglanu wapnia. Mieszanka ta została opracowana sensu stricto do produkcji rzutek strzeleckich, a zadaniem wytłaczarki ZAMAK MERCATOR było ujednolicenie tego surowca  do postaci lekkiego, twardego, ale kruchego materiału. Na zdjęciu prezentujemy gotowy produkt.

W trakcie prób, oprócz parametrów pracy, ocenie podlegały również homogenizacja wytłoczyny oraz efektywność energetyczna samego procesu wytłaczania – zużycie energii mierzone przez wytłaczarkę. Kolejną informacją, która jest bardzo istotna przy przetwarzaniu niestandardowych mieszanin, które  można zdobyć w wyniku przeprowadzenia testów wytłaczania, jest wydajność produktu dla całego zakresu prędkości obrotowych ślimaków wytłaczarki.

Podczas wszystkich naszych eksperymentów prowadzony jest kompleksowy zapis parametrów pracy wytłaczarki, pobierane są próbki, a najbardziej istotne momenty są nagrywane w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Przeprowadzanie takich testów pozwala nam, idealnie dopasować projekt linii produkcyjnej oraz ocenę czy sugerowany proces jest odpowiedni dla otrzymania finalnego produktu, który znajdzie nabywców u klientów albo będzie przedmiotem dalszych badań naukowych.

Licznik odwiedzin: 48998