Aktualności

ZAMAK MERCATOR na konferencji w PAN w Warszawie. Szanse dla polskich instytucji

20.11.2017

W dniu 16.11.2017 przedstawiciele firmy Zamak Mercator w ramach działań w programie NEWEX wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Państwowej Akademii Nauk ( PAN) w Warszawie.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach dnia informacyjnego dt. pozyskania środków z EU w ramach tzw. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) skierowanego do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R. Program spotkania obejmował prezentacje dotyczące różnych aspektów finansowania projektów UE dla sektora przemysłu i instytucji naukowych. Przykładem właśnie takiego projektu jest  NEWEX w którym uczestniczą przedsiębiorstwa komercyjne i wyższe uczelnie.  Po za praktycznymi aspektami uczestnictwa przez Zamak Mercator, zaprezentowane zostały kryteria oceny i zasady raportowania w projektach MSCA. Pani prof. Dr hab. Barbara Nawrot przedstawiła aspekty MSCA z punktu widzenia ewaluatora. Przedstawicielka Centrum Euraxess opowiedziała o portalu dla naukowców i instytucji, którego celem jest zwiększenie mobilności naukowców i ułatwienie pracownikom naukowym z zagranicy rozpoczęcia pracy w Polsce.

Oprócz dużej dawki wiedzy spotkanie dostarczyło również wielu możliwości do poznania pracowników instytucji z różnych sektorów, którzy podobnie jak Zamak Mercator cenią rozwój i innowacje.

Licznik odwiedzin: 48998