Aktualności

Listopad rozpoczęliśmy kolejnym sukcesem!

17.11.2015

3 listopada firma ZAMAK MERCATOR dostarczyła na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - nowoczesną linię laboratoryjną z wytłaczarką dwuślimakową RES - 2PC/16 A.

Zamówienie firma ZAMAK MERCATOR wygrała w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczo-naukowej dla potrzeb Centrum Analityczno–Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. Realizowane jest ono w ramach Projektu Nr POIG.02.01.00-06-212/09 „ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja” - Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura strefy B+R, Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

 

wytlaczarka dwuslimakowa 16 laboratoryjna

 Wytłaczarka firmy ZAMAK MERCATOR model RES - 2PC/16 A to zaawansowana technologicznie laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa. Jest ona dedykowana do wytłaczania wyrobów z tworzyw termoplastycznych. Dodatkowo urządzenie przeznaczone jest do wytwarzania na drodze wytłaczania materiałów kompozytowych. Dzięki intensywnemu procesowi mieszania w trakcie przetwórstwa układ plastyfikujący zapewnia równomierne rozprowadzenie fazy wzmacniającej w objętości wytłaczanego profilu.

Wśród ważnych nowości tego modelu laboratoryjnej wytłaczarki dwuślimakowej jest innowacyjna funkcjonalna budowa urządzenia. Cylinder dzielony w płaszczyźnie poziomej z możliwością uchylenia części dolnej tak, że po jego otwarciu mamy możliwość dostępu do układu plastyfikującego z każdej strony, znacznie ułatwia obsługę maszyny. System otwierania wspomagany sprężynami gazowymi usprawnia otwarcie i utrzymanie części cylindra w określonej pozycji. Część zasypowa jest otwierana oddzielnie i chłodzona wodą. Pozostałe strefy są grzane za pomocą grzałek patronowych i chłodzone wydajnym wentylatorem. Część zasadnicza cylindra wyposażona jest w wymienne wkładki umożliwiające zmianę długości czynnej układu plastyfikującego. Dodatkową zaletą są niskie koszty związane z wymianą poszczególnych zużytych segmentów wytłaczarki. Zastosowane ślimaki segmentowe umożliwiają różną konfigurację w zależności od przetwarzanego materiału.

Dumą inżynierów firmy ZAMAK MERCATOR jest osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego pozwalającego na badanie tworzyw trudno przetwarzalnych.

SKŁAD LINII:

  1. Wytłaczarka laboratoryjna dwuślimakowa RES - 2PC/16 A
  2. Głowica krzyżowa
  3. Pompa tworzywa
  4. Układ chłodzenia
  5. Odciąg gąsienicowy
  6. Nawijarka
  7. Wanna ciepła
  8. Wanna chłodząca

Gratulujemy całemu zespołowi, dzięki wysiłkom którego, proces produkcji oraz uruchomienia laboratoryjnej wytłaczarki dwuślimakowej przebiegł sprawnie, a ze strony Klienta popłynęły słowa uznania.

 

Licznik odwiedzin: 48998