Aktualności

Konferencja Naukowo-Techniczna

05.08.2016

W dniach 19-21 września 2016 roku w Lgocie Murowanej odbędzie się III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Polimery – Nauka – Przemysł. Jej organizatorami są Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów Instytutu Technologii Mechanicznych oraz Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP.

Ideą konferencji jest wspólny czynny udział przedstawicieli nauki oraz przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw polimerowych, polegający na wymianie doświadczeń zawodowych, przedstawieniu problematyki podejmowanej w badaniach oraz realizowanej w przemyśle.

Tematyka konferencji dotyczy materiałów polimerowych oraz ich przetwórstwa. Materiały polimerowe i ich przetwórstwo należą do dziedzin najszybciej rozwijających się, charakteryzują się największą dynamiką wzrostu.

Kolejnym ważnym aspektem konferencji jest łączenie nauki i przemysłu. W tym duchu przedstawiciel firmy Zamak Mercator wygłosi referat pt. ”Nowe trendy w  budowie wytłaczarek laboratoryjnych".

Firma Zamak Mercator dołączając do zaproszeń organizatorów, zachęca do uczestnictwa w konferencji swoich Klientów - właścicieli firm oraz ich pracowników, od których zależy kierowanie rozwojem w przedsiębiorstwach.

Licznik odwiedzin: 48998